ThaiHRCenter.com Your human resoures community for knowleage, expertise and resources.
ThaiHRCenter.com Home | HR Article | HR Vocabulary | Course & Seminars HR | Training Calendar   
Training Calendar
<กันยายน 2557>
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Register E-Newsletter

   HR Course & Seminars >> การนำ MS Excel ไปใช้เพื่อการทำงานด้าน HR อย่างได้ผล
 
เรียนฝ่ายบุคคล

เชิญสัมมนา
การนำ MS Excel ไปใช้เพื่อการทำงานด้าน HR อย่างได้ผล รุ่นที่ 7

ภาพรวมหลักสูตร

 

โลกของธุรกิจในปัจจุบันนี้ แทบจะไม่มีธุรกิจใดที่ไม่ได้นำโปรแกรม MS Excel ไปประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใดก็ตาม หลักสูตรการนำ “MS Excel ไปใช้เพื่อการทำงานด้าน HR อย่างได้ผล” นี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะนำเอาโปรแกรม MS Excel ไปประยุกต์ใช้กับงานทางด้านบุคคล ตั้งแต่การป้อน แก้ไข ค้นหา ป้องกัน ซ่อน ข้อมูล/สูตร รวมถึงการพิมพ์รายงานต่างๆ การสร้างแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล เช่น ตารางการเก็บข้อมูล พนง. แบบฟอร์มการลงเวลาทำงาน รวมถึงเทคนิค ต่างๆ ของการใช้คำสั่ง และ Functions ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพสูงสุด ท้ายที่สุดผู้เข้าอบรมจะรู้จักวิธีการประยุกต์ใช้ MS Excel สำหรับการสร้างไฟล์งานบุคคลพร้อมใช้งานอย่างมืออาชีพ

 

Register
   :::. วัตถุประสงค์การอบรม
 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำ Excel ไปใช้ในงาน HR ได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผล มากที่สุด
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถทำแบบฟอร์มต่างๆ และทราบถึงเทคนิคต่างๆ ในการใช้งาน
 3. เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์กรในการซื้อฟอร์ม หรือการสร้างงาน HR ต่างๆ
   :::.  คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
 • ผู้เข้าอบรมควรจะเป็นผู้ที่ใช้งานโปรแกรม MS Excel อยู่แล้ว
 • ผู้เข้าอบรมควรจะคุ้นเคยกับคำสั่ง / Functions ต่างๆ ในโปรแกรม MS Excel พอสมควร
   :::. หัวข้อการอบรม
 1. การกำหนดรหัสผ่านสำหรับการเข้าไปเปิดใช้ไฟล์งานบุคคล
 2. การป้องกันการแก้ไขข้อมูลชนิดสูตร
 3. การป้องกันการแก้ไขโครงสร้างของ Workbook
 4. การซ่อน Worksheet สำหรับข้อมูลที่ไม่ต้องการแสดงใน Workbook
 5. ดูข้อมูลสรุปเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดขององค์กร จำนวน พนักงานทั้งหมด แยกชาย/หญิง ,อายุงานเฉลี่ย พนักงาน. ,อายุเฉลี่ยพนักงาน. , แผนก ...
 6. หน้าจอหลักของการทำงานเกี่ยวกับข้อมูล พนักงาน ทั้งหมด
 7. การป้อนข้อมูล พนักงาน ใหม่ / แก้ไขหรือลบข้อมูล พนักงาน เก่า
 8. การป้องกันความผิดพลาดจากการป้อนข้อมูล
 9. การค้นหาข้อมูล พนักงานจากรหัส / ชื่อ / นามสกุล / แผนก / โทรศัพท์
 10. การหาวันครบทดลองงาน
 11. การสร้างตารางการลงเวลาของ พนักงาน
 12. การปรับขึ้นเงินเดือนของพนักงาน
 13. การสร้างแผนภูมิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล
 14. การนำเข้าข้อมูล พนักงาน จากไฟล์ภายนอกรูปแบบต่างๆ
 15. การแปลงไฟล์ Excel ไปเป็นไฟล์ PDF
  • โปรแกรม ADD-INS ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ใช้ในไฟล์ตัวอย่าง
  • โปรแกรมอรรถประโยชน์สำหรับการถอดรหัส Worksheet , Workbook , File
  • โปรแกรมอรรถประโยชน์สำหรับการแปลงไฟล์ PDF มาเป็นไฟล์ Excel
   :::. วิทยากร

สอนโดย : วิทยากรที่มีประสบการณ์ทั้งในงานด้านการบุคคลนานกว่า 5 ปี และเป็นวิทยากรอบรมโปรแกรม MS Office Excel มานานมากกว่า15 ปี (Master Microsoft Office Specialist)

   :::. วันที่อบรม
วันพฤหัส, ศุกร์ที่ 25-26 กันยายน 2551
สถานที่อบรม : เนชั่นทาวเวอร์ (บางนา) ชั้น 4
 แผนที่
   :::. อัตราค่าอบรม
อัตราค่าสัมมนารวมเอกสาร, อาหารว่าง (ราคา ต่อ 1 ท่าน)
ค่าอบรม +VAT 7% หัก ณ ที่จ่าย 3% รวมจ่ายสุทธิ กรณีมีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3%
5,900 413 177 6,313 6,136
 
ชำระก่อนล่วงหน้า 10 วันก่อนวันอบรม ลด 10%
ค่าอบรม +VAT 7% หัก ณ ที่จ่าย 3% รวมจ่ายสุทธิ กรณีมีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3%
5,310 372.70 159.30 5,681.70 5,522.40
 
วิธีการชำระเงิน โอนเงิน หรือ เช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท นิร์วานา จำกัด
 

ธนาคารกรุงเทพ สาขา ถนนศรีนครินทร์ สำโรง
ประเภทบัญชี: บัญชีออมทรัพย์
หมายเลขบัญชี: 227-0-31440-0
ชื่อบัญชี: บริษัท นิร์วานา จำกัด

  พร้อมแฟกซ์สำเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร มาที่เบอร์ : 02 - 751 - 5040
  ชื่อและที่อยู่ในการหัก ณ ที่จ่าย
  บริษัท นิร์วานา จำกัด
  35/208 หมู่ 16 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 303 - 0 - 27411 - 3
  โทร :02 - 751 - 5550
  โทรสาร : 02 -751 - 5040
หมายเหตุ
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ การสำรองที่นั่งให้แก่ผู้ส่งเอกสารการลงทะเบียนครบถ้วนและชำระเงินแล้วเท่านั้น
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนเงิน ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการสัมมนาในวันและเวลาที่กำหนดได้
 
 

About ThaiHRCenter | Contact ThaiHRCenter | Link Exchange | FAQ | Site Map
แฟรนไชส์ Franchis ขายเครื่องประดับ
Copyright 2007 ThaiHRCenter.com